Järjestöjen toiminta-avustukset

Luontokuva

Hallituksen kokous 01/2023

Hallitus päätti jakaa toiminta-avustusta viidelle eri järjestölle 20 000 euroa/järjestö. Järjestöt ovat: