Tutkimushankkeet

Luontokuva

Hallituksen kokous 02/2023

Hallitus päätti hyväksyä SuperC-tutkimushankkeen lahjoituspyynnöt esitysten mukaisesti.

  • Aalto-yliopisto 315 000 euroa

  • Jyväskylän yliopisto 85 000 euroa

  • LMU Munich 150 000 euroa

  • Ruhr University Bochum 145 000 euroa

Keele-säätiön tuella on tarkoitus kattaa 2 vuoden ajan tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden palkkoja sekä materiaali- ja matkakustannuksia.

SuperC-tutkimushanke: Suprajohtavuuden rooli ilmastomuutoksen torjunnassa

SuperC-tutkimushankkeen globaalin konsortion muodostavat huippututkijat Euroopasta ja USA:sta. Hankkeen kestoksi on arvioitu 10 vuotta ja kokonaisbudjetiksi 41 miljoonaa euroa.

Hankkeen tavoitteena on saada suprajohde toimimaan huoneenlämmössä. Suprajohde on aine, jossa sähkö kulkee ilman vastusta. Nykyiset suprajohteet vaativat lämpötilan jäähdyttämistä satoihin pakkasasteisiin. Huoneen lämpötilassa toimivien suprajohteiden avulla voi olla mahdollista rakentaa tietokoneita, joiden energiankulutus on jopa 1000 kertaa nykyistä pienempi sekä parempia magneetteja esimerkiksi levitoiviin juniin ja fuusioreaktoreihin. SuperC-tutkimushankkeessa pyritään tuottamaan uudentyyppinen materiaali, jonka vaikutus globaaliin energiankulutukseen olisi merkittävä.