Järjestöjen toiminta-avustukset

Luontokuva

Hallituksen kokous 01 2023

Hallitus päätti jakaa toiminta-avustusta viidelle eri järjestölle 20 000 euroa/järjestö.

Järjestöt ovat:

Naisten Linja

African Care

Pakolaisneuvonta

Vailla vakinaista asuntoa ry

Mieli ry